01.09.2020

Podwójne wdrożenia MTD

Aplikacja moBiLET oraz nowoczesne narzędzia systemu EXEK wspomagają funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania w Koszalinie i Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Chrzanowie. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom już od 01.09.2020r. zarządca stref – firma Projekt Parking – może sprawnie prowadzić kontrolę uprawnień do postoju i windykację należności.

Z aplikacją moBiLET kierowcy szybko i bezpiecznie płacą za rzeczywisty czas postoju. Kontrola wniesionych opłat odbywa się z wykorzystaniem aplikacji EXEK Mobile. Aplikacja sprawdza systemy opłat za postój w strefach parkowania i wyświetla komunikat o opłaconym parkingu lub jego braku. Każdy kontroler posiada nie tylko smartfona z zainstalowaną aplikacją do kontroli, ale także małą drukarkę do szybkiego wystawiania wezwań do zapłaty.

Wprowadzone wezwania są widoczne w oprogramowaniu EXEK Egzekucja. Dzięki synchronizacji baz danych w programie widnieją także aktualne informacje o abonamentach postojowych oraz niezbędne dane z systemu CEPiK. EXEK Egzekucja pomaga tworzyć m.in. indywidualne procedury windykacyjne, potrzebne zestawienia czy monitorować płatności. Oprogramowanie umożliwia także import i eksport danych do plików w formacie CSV.

Wykorzystanie współpracujących ze sobą narzędzi pozwoli znacząco usprawnić zarządzanie strefami płatnego parkowania i działania windykacyjne.

Oprócz Koszalina i Chrzanowa, od 01.09.2020r. aplikacja moBiLET działa też m.in. w Cieszynie (opłaty za parkowanie) i Bielsku-Białej (bilety komunikacji miejskiej). Z kolei od 04.09.2020 moBiLET zostanie uruchomiony w SPP Katowicach.

Wszystkie aktualności