21.08.2020

Pakiet narzędzi EXEK w Gdańsku

Począwszy od 03.08.2020r. pełen wachlarz komponentów systemu EXEK wspiera codzienną pracę Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Narzędzia pakietu EXEK będą pomagać w zarządzaniu gdańską Strefą Płatnego Parkowania, a w szczególności w kontroli opłat, prowadzeniu egzekucji administracyjnej opłat dodatkowych, a także obsłudze reklamacji oraz dystrybucji abonamentów i identyfikatorów postojowych.

Dzięki zastosowaniu kompleksowego systemu zarządzania kontrolą EXEK Mobile, systemu egzekucji należności EXEK Egzekucja oraz wdrożeniu proklienckich usług EXEK Reklamacje i EXEK Abonamenty możliwe stało się wprowadzenie nowej jakości obsługi parkujących w Gdańskiej SPP.

Usługi dla użytkowników SPP

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników SPP, udostępnił im z naszą pomocą wygodny portal internetowy do składania, weryfikacji i rozpatrywania zgłoszeń dotyczących wystawionych przez kontrolerów opłat dodatkowych. Kierowcom zaś, stale korzystającym z parkowania w SPP, zostanie oddany do użytku portal umożliwiający wygodny zakup i przedłużanie abonamentów komercyjnych.

Korzystna integracja

Pełna integracja wdrożonych produktów zapewnia kontrolerom możliwość szybkiej i bezbłędnej weryfikacji opłat za parkowanie (z wielu kanałów dystrybucji: aplikacji mobilnych, system parkomatów, rejestru abonamentów i identyfikatorów etc.) przy jednoczesnym udostępnianiu pracownikom Wydziału Parkowania szerokiej gamy narzędzi do Zarządzania Kontrolą.

Zebrane w trakcie kontroli dane są przekazywane w czasie rzeczywistym do komponentu EXEK Egzekucja oraz synchronizowane z portalem zgłoszeniowym EXEK Reklamacje. Umożliwia to sprawne rozpatrywanie zgłoszeń. W razie potrzeby zastosowane rozwiązania pozwalają również na sprawne przystępowania do odzyskiwania należności.

Współpraca z GZDiZ zakłada też najem urządzeń mobilnych dla kontrolerów wraz z zapewnieniem pełnego wsparcia technicznego dla tych urządzeń. Nasi specjaliści dbają także o bieżące utrzymanie systemu oraz o rozwój potrzebnych narzędzi.

Wszystkie aktualności